Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři

Vítejte v sekci věnované našim názorům. Domníváme se, že stránky politicky zaměřeného spolku se neobejdou bez sekce věnované názorům svých členů. Přemýšleli jsme ale o tom, jak tuto sekci koncipovat v co největším souladu s našimi idealistickými hodnotami a dospěli jsme k tomu, že chceme být především věcní. V praxi to znamená následující:

  1. Většina našich článků se bude týkat témat veřejné politiky (lépe popsáno anglickým „policy“). To znamená, že se budeme zaměřovat na jasně definovatelné problémy, a ty rozebírat, popisovat a jen pokud k tomu budeme mít dost argumentů, navrhovat možná řešení.
  2. Naše články nebudou mít více než 1000 slov, spíš méně. To jsou asi dvě stránky A4 a člověku zabere přibližně dvě minuty je přečíst.
  3. Když se neudržíme a vyplodíme názor na nějaké téma bez čísel a jasných argumentů, garantujeme Vám, že to nebude delší než 300 slov a že Vás na to upozorníme předem.
  4. Nebudeme prezentovat „příklady ze zahraničí“ či „dobré nápady“, aniž bychom podrobně rozebrali, jaké by tato řešení měla dopad na české občany, jejich zdraví, peněženky apod.
  5. Nebudeme se zaobírat politiky a jejich výroky. Maximálně se necháme inspirovat k napsání věcné analýzy
  6. Nebudeme fungovat jako „zeď nářků“. Jinými slovy, nebudeme publikovat vzdechy nad tím, jak je vše zkorumpované, rozkradené, koupené, předem jasné apod.
  7. Budeme publikovat odpovědi na články, ať už jako jejich doplnění nebo kritiku, ale pouze pokud budou odpovídat zásadám popsaným výše.

Idealiste.cz je politický spolek hodnotově pevně zakotvený v progresivním, sociálnědemokratickém hnutí. Znakem tohoto hnutí byla vždy ochota naslouchat, diskutovat a volit promyšlená, racionální řešení. Chceme v tomto pokračovat a doufáme, že nám tento blog pomůže jít tím směrem.

Pokud nám budete chtít napsat Vaše názory nebo připomínky, pošlete nám prosím email nebo zprávu přes facebook. Naše adresy najdete v sekci Kontakty.

Budeme se těšit na Vaši přízeň a názory,

Radim Hejduk – předseda spolku

Jan Baláč – editor sekce Názory