Jak vyhrát příští volby? Otevřeně a transparentně

Ještě jednou se vracíme k diskuzi se starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou. Ten nabízí následováníhodný příklad pro všechny starosty, nejen ty za ČSSD, a proto zde Karel Gargulák představuje to nejdůležitější, co na debatě zaznělo.

Ohrožená levice

Loňské komunální volby přinesly – především ve větších městech – výrazný úspěch subjektům, které si do svých programů vetkly často pouze jediný cíl – otevřít radnice svým občanům. Nutno říct, že je to dobře.

Netransparentní správa veřejných peněz spojená s nekalými praktikami, klientelismem i korupcí je v Česku zásadní příčinou poklesu důvěry v tradiční politické strany včetně ČSSD a v důsledku tak snižuje její schopnost prosazovat levicovou, solidární politiku. Přitom v severských zemích, jež jsou výkladní skříní otevřenosti a transparentnosti, dosahuje levice mimořádných volebních úspěch.

To jí umožňuje být dlouhodobě tvůrcem společenského modelu, kde solidarita a sociální spravedlnost nejsou pouze formálními součástmi volební rétoriky, ale představují základní a sjednocující hodnoty těchto zemí. Získání důvěry občanů v to, že jejich peníze nekončí v kapsách pijavic přisátých na veřejné rozpočty, je jedním z klíčových předpokladů budoucích volebních úspěchů sociální demokracie.

Takovou zkušenost s transparentností udělal v dresu ČSSD i starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. O svůj pohled na otevřenost ve správě veřejných peněz se podělil s účastníky diskuze organizované spolkem Idealisté.cz.

Transparentnost na malém městě

„Lidé mají právo vědět všechno o každé koruně, kterou utratíme!“ uvádí na webu svého města Michal Šmarda z ČSSD, starosta jedenáctitisícového Nového Města na Moravě. Starosta Šmarda ve svém městě prosadil v podstatě všechna důležitá opatření, která ze své pozice mohl a stal se tak jedním z průkopníků otevřenosti při správě veřejných peněz (podrobný návod níže).

Pokud jde o náklady na otevřenost radnice, Šmarda dodává: „Největší položku tvořil vývoj „rozklikávacího rozpočtu“ města napojeného na transparentní účty (ten je k nalezení na www.rozpocet.nmnm.cz). Jeho pořízení vyšlo město na 65 000 Kč. V tomto ohledu jsme však byli průkopníky. Je možné, že by obdobný nástroj dnes vyšel daleko levněji. Jsme v tomhle ochotni každému, kdo má zájem, pomoci. Druhou výraznou položkou bylo pořízení webové kamery pro online přenosy ze zastupitelstva za cca 1 500 Kč. Ostatní opatření již nestojí ani korunu. Pouze nepatrně zaměstnají pracovníky úřadu, avšak zpětně jim práci vlastně ušetří. Typicky tím, že mají detailní a vizualizovaný přehled o plnění rozpočtu. Díky tomu nemusí například složitě odpovídat na zvídavé dotazy občanů ohledně financí města na základně tzv. stošestky, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím. Nyní se jedná o veřejně dostupná data. Těch příkladů bych ale našel víc.

Přidělává nám to práci, je to drahé a dodává to munici našim politickým oponentům. „Blbost!“ tvrdí starosta.

V boji za prosazení všech opatření se starosta setkával nejen se skepsí úředníků na radnici, kteří nakonec zjistili, že jim to výkon povolání usnadňuje. Své pochybnosti zaznamenal i u kolegů z jiných radnic: „Vždyť to bude nahrávat opozici a co když tam budou chyby?“ ozývalo se často. Jeho odpověď byla přímá: „No, to je přece skvělé, jen ať se opraví. Vždyť o to nám všem přece jde, aby se s veřejnými penězi nakládalo správně!

A jak pomohla otevřenost samotnému starostovi? Politiku transparentní radnice zahájil po svém zvolení v roce 2010 a v loňských komunálních volbách si ČSSD ve volebních výsledcích polepšila o více než 16 % na 37,59 %. Toto číslo představuje jeden z nejlepších volebních výsledků sociální demokracie ve městech nad 10 000 obyvatel a dokazuje, že transparentnost se vyplatí!

Celou debatu spolku idea s Michalem Šmardou a Jiřím Boudalem z Rekonstrukce státu můžete poslouchat zde.

Co všechno zavedli v Novém Městě na Moravě?

K tomu, aby bylo nakládání s veřejnými prostředky skutečně transparentní, postačuje uvést do praxe pouze několik poměrně nenáročných opatření:

 • Zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené městem.

  Zveřejňování by se týkalo všech smluv uzavřených městem, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací. A to buď na svém webu, či prostřednictvím fungujícího registru smluv.

 • Vytvořit tzv. „klikací rozpočet“.

  Tento rozpočet v pravidelné a aktualizované podobě podá skutečně detailní přehled o celkovém objemu a plnění rozpočtu města i jeho příspěvkových organizací. Je pak dále možné jej propojit s transparentními účty města tak, aby si občan mohl každou z položek propojit s reálnou finanční transakcí.

 • Zavést pravidla, která zaručí, že veškerý nemovitý majetek obce bude prodáván a pronajímán pomocí otevřených výběrových řízení, přičemž bude zveřejněn přehled nemovitostí vlastněných obcí.

 • Zveřejnit veškeré informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách.

  V zájmu hospodárnosti pak budou zakázky zadávány na základě otevřené a spravedlivé soutěže. Základním cílem tohoto opatření je zejména maximální možná transparentnost zadávacích procesů, otevřenost soutěží maximálnímu množství zájemců a srozumitelné nastavení pravidel zadávání zakázek s jasně určenou osobní odpovědností za jednotlivé úkony.

 • Včas zveřejňovat všechny podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva včetně všech důvodových zpráv a příloh, a to jak na svém webu, tak i na vyžádání občanů přímo na radnici.

 • Zřídit online (popř. ze záznamu) video či audio přenosy ze zasedání zastupitelstva.

 • Zavést taková opatření v hospodaření obchodních společností ve vlastnictví obce, která otevřou „municipální firmy“ veřejné kontrole.

  Tyto obchodní společnosti budou podléhat obdobným pravidlům jako hospodaření obce (od poskytování informací dle „stošestky“, až po otázky pronájmu a prodeje majetku, veřejných zakázek atd., viz níže). Samozřejmě funkce zastupitele nemůže být neslučitelná s výkonem řídící funkce (či řídícího orgánu) v obecní firmě. Odměny zastupitelům za účast v dozorových orgánech musí být transparentně stanoveny a schváleny zastupitelstvem. Měla by také existovat jasně vymahatelná strategie řízení a rozvoje podniku atd.

Striktní dodržování výše představených opatření je zásadní především pro větší municipality. Tím jsou – bez výjimky – míněny jak obce s rozšířenou působností, tak i ty s pověřeným obecním úřadem. Pro malé obce (tzv. „jedničkové“), je zavedení některých opatření (např. použití tzv. „klikacího rozpočtu“, popř. video či audio záznamu ze zasedání) skutečně náročné a zbytečné. I tyto obce by však měly dodržovat alespoň základní zásady otevřenosti a transparentnosti svého obecního úřadu. Dobrou praxí je např. zveřejnění podkladů pro zasedání zastupitelstva, otevřenost a “soutěživost” ve vztahu k veřejným zakázkám, zveřejňováni smluv, publikace rozpočtu ve strojově čitelné podobě atd. Ucelené informace o dalších zásadách otevřenosti a transparentnosti územních samospráv nabízí web Bezkorupce.cz, který spravuje nezisková organizace Oživení.