Nebojte se o Budvar!

Výzva: Vážení poslanci a vážené poslankyně, zbytečně se nebojte o Budvar a schvalte prosím funkční, nikoliv Potěmkinův zákon o registru smluv!

„Vše, co není tajné, je veřejné. A co je tajné, stanoví zákon.“ Přístup starosty Nového Města na Moravě a člena ČSSD Michala Šmardy ke správě věcí veřejných je ten, který jako Idealisté.cz podporujeme. Právě proto nyní apelujeme na vás, poslanci a poslankyně, abyste podpořili původní, několik měsíců zevrubně projednávaný a vámi již jednou schválený návrh zákona o registru smluv. Tedy návrh zákona, který zavádí povinné zveřejňováni všech smluv uzavřených státem, kraji, obcemi, jimi zřízenými firmami i dalšími veřejnými institucemi.

Jak jistě víte, cestu k úspěšnému prosazení tohoto důležitého nástroje pro zprůhlednění správy veřejných prostředků, tedy peněz nás všech, zatarasili senátoři. Povedlo se jim do svého pozměňovacího návrhu mimo jiné „přilepit“ i vyjmutí samotného jádra návrhu registru smluv. Tzn. že před nabytím účinnosti uzavřené smlouvy (např. před tím, než firma dodá krajskému úřadu poptávané žaluzie do všech oken úřadu), kterou uzavřel stát, kraj, město, obec atd., musí být tato smlouva jednou ze stran zveřejněna. Nic složitějšího v tom nehledejme.

Senátoři tento nástroj (nazvaný “sankce neplatnosti”) z návrhu zákona pomocí svého “pozměňováku” chtějí vypustit a nechat kontrolu zveřejňování smluv na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten by pak měl v případě nezveřejnění smlouvy dané veřejné instituci či firmě, kterou vlastní stát, kraj nebo obec, udělovat pokuty. Ponechme nyní stranou, že by na kontrolu zveřejňování více než 125 000 smluv měsíčně ÚOHS neměl personální kapacity nebo by jen zatěžoval obce a další veřejné instituce úplně novým druhem kontrol. Je důležité především zmínit, že ÚOHS již dnes kontroluje zveřejňování smluv na profilu zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách. Vymahatelnost jeho rozhodnutí je ale velmi mizivá. Jednoduše jde o to, že pokud se veřejná instituce rozhodne nezveřejnit smlouvu, kterou podle zákona zveřejnit má, a pouze zaplatí pokutu, tak ÚOHS tuto veřejnou instituci zveřejnit danou smlouvu jednoduše už nedonutí. Výstižným aktuálním příkladem bezmoci ÚHOSu je nezveřejnění několika smluv na radnici Radmily Kleslové na Praze 10. Zprofanovaná paní starostka jistě moc dobře ví, proč nechce, aby se veřejnost o obsahu smluv dozvěděla.

0 předpokládaný počet kontrol ÚOHS

Ještě jednou tedy apelujeme na vás poslance, abyste na schůzi 24.11. 2015 odmítli pozměňovací návrh senátorů a podpořili vámi již jednou schválenou a skutečně účinnou verzi zákona o registru smluv, nikoliv jeho Potěmkinovskou karikaturu.

P.S. Drazí poslanci a poslankyně, o Budvar se bát nemusíte. Jeho smlouvy jsou chráněny obchodním tajemstvím. Jediná skutečná povinnost pivovaru podle vámi již jednou schváleného zákona bude zveřejnění data a předmětu plnění smlouvy. Ostatní údaje, které by v případě zveřejnění mohly národní podnik poškodit v konkurenčním boji, může Budvar označit jako obchodní tajemství a nezveřejnit. O naše národní zlato a pivovar nepřijdeme. Nebojte. Registr pomůže toto naše národní bohatství dostat trochu více pod veřejnou kontrolu. Vždyť taky Budvar patří nám všem!
Vaši Idealisté