Prohlášení spolku Idealisté k situaci v ČSSD

Současné jednání předsedy ČSSD vnímáme jako vyvrcholení dlouhodobé krize v sociálnědemokratickém hnutí, jehož jsme součástí. Kroky, které sledujeme prostřednictvím médií, se zdají být nekoncepční a ohrožují dobré fungování a obraz sociální demokracie.

Po sněmovních volbách před třemi lety jsme stáli na Hradčanském náměstí, kde jsme společně čelili zástupcům čistě oportunistické politiky bez hlubšího ideového zakotvení. Tehdy posílila společná vize sociální demokracie, která má být zárukou sociálních jistot a která má vytvářet důstojné a svobodné prostředí pro život každého člověka. Taková sociální demokracie ale nezapomíná řešit výzvy, které stále přináší moderní společnost. Symbolem této vize pro nás bylo i to, jací lidé hájí sociálnědemokratické hodnoty ve vládě.

Tyto společné ambice v důsledku událostí posledních dnů zůstaly nenaplněny. Nelze rozumět tomu, k jakému cíli směřují kroky předsedy ČSSD. Velmi nás znepokojuje způsob komunikace, neexistence jasné strategie a nevhodné načasování deklarovaných změn.

Bude-li současný způsob vedení sociální demokracie pokračovat i nadále, hrozí, že ČSSD ztratí svůj sociálnědemokratický charakter, přestane být svébytnou a nezávislou demokratickou stranou. To zákonitě povede k obdobným volebním výsledkům, jaké jsme mohli pozorovat u historického konkurenta ODS.

Zvláště nyní potřebuje společnost premiéra, který podniká jasné a rozhodné strategické kroky. Jestliže premiér nechce naplňovat vize z období po Lánském puči, nemůže počítat s podporou těch, kteří v něj tehdy vložili důvěru.