Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.

Tomáš Garrigue Masaryk

Zaregistroval/a ses? To znamená, že jsi přihlášen/a do idealistického newsletteru. Chceš-li se stát členem, přijď na akce, které budeme avizovat. Vzájemně se poznáme a pak už je to všechno jednoduché jak facka 🙂